Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Načini oddaje

Povezava