Odločba o ugotovitvi lastninske pravice in statusa grajeno javno dobro

21. 3. 2023
21.03.2023
Namere, odločbe, pobude
06.04.2023 do 00:00
Dajana Frankovič