Projekt “Njivce na vasi”

126.825,60 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku