Odločba o ugotovitvi lastninske pravice in statusa grajeno javno dobro

23. 3. 2023
23.03.2023
Namere, odločbe, pobude
07.04.2023 do 00:00
Dajana Frankovič