Javna seznanitev in javna predstavitev – Strokovne podlage za določitev okvirnih območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN) in ureditvenih območij naselij (UON) v občini Sežana

26. 5. 2023