grb Občina Sežana

Asfaltiranje Levstikove ulice in urejanje parkirišča ob Zdravstvenem domu v Sežani
20.12.2012
V četrtek, 20.12.2012 se izvajajo zaključna dela asfaltiranja voznih in pohodnih površin Levstikove ulice. Ob njej je urejen pločnik, parkirne površine pa so tlakovane z betonskimi tlakovci in travnimi ploščami.

Za zajem in odvod meteorne vode so položene litoželezne rešetke ter zgrajene tri nove ponikovalnice, ki dopolnjujejo obstoječo meteorno kanalizacijo. Ostale robne površine so se preuredile v zelenice, v katerih so zasajena drevesa. Poleg navedenega so bila opravljena še nujna manjša instalacijska dela. Pri obstoječih opornih betonskih zidovih ali ob hodniku za pešce izvajalec postavlja kovinsko varovalno ograjo in drogove javne razsvetljave.