grb Občina Sežana

Obisk predstavnikov Pokrajine Trst v Sežani
19.7.2012

 

Župan Davorin Terčon je dne 19. julija na delovnem obisku v občini Sežana gostil predstavnike Pokrajine Trst. Predsednik tržaškega pokrajinskega sveta, gospod Maurizio Vidali in gospa Gabriella Lugarà, generalna sekretarka tržaške pokrajinske administracije, sta sežanskemu županu in sodelavcem predstavila delovanje tržaških pokrajinskih služb, gospod Terčon pa je gostoma približal sistem slovenske lokalne samouprave, delovanje občinske uprave ter občinskih javnih podjetij in zavodov.
Gosta sta sežanskega župana obenem seznanila tudi s prizadevanji za ohranitev pokrajin v deželi Furlaniji - Julijski krajini in negativnimi posledicami, ki bi sledile morebitni ukinitvi.
Prisotni so se strinjali, da je sodelovanje med Pokrajino Trst in Občino Sežana dobro, pri čemer so izpostavili predvsem prijateljske vezi oziroma odnose med vodstvom obeh institucij. Poleg tega pa so poseben poudarek namenili tudi povezovanju in partnerstvu v različnih projektih.
Z željo, da bi se dolgoletno dobro sodelovanje v korist celotnega teritorija čezmejnega Krasa nadaljevalo tudi v prihodnje, so predstavniki obeh institucij menili, da je potrebno še naprej spodbujati nastajanje in izvajanje skupnih razvojno naravnanih projektov ter poleg institucionalnega sodelovanja krepiti tudi povezovanje med prebivalci in njihovimi združenji na skupnem teritoriju.