grb Občina Sežana

Mladi iskali rešitve za brezposelnost v okviru projekta strukturiran Dialog mladih
25.5.2012

 

Projekt »Dialog mladih!« sta v sodelovanju z Mladinskimi centrom Podlaga in ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino izvajala Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije. Namen projekta, ki je bil izveden v 12 regijah po celi Sloveniji, je bil ustvarjanje skupnih idej in ukrepov za večjo participacijo mladih v družbi. Posebno pozornost je posvetil tematiki zaposljivosti mladih.
Koordinacijo projekta za obalno-kraško regijo je prevzel sežanski Mladinski Center Podlaga. Dogodek, na katerem je bilo prisotnih 40 mladih, pa se je odvijal med 25. – 26 majem v Mladinskem hotelu Pliskovica. Prvi dan so udeleženci preko različnih neformalnih oblik učenja analizirali glavne vidike problematike mladinske zaposljivosti, s pomočjo Urada za delo Sežana pa so razmišljali o svoji karierni prihodnosti. V popoldanskem času so pripravljali konkretne ukrepe s področij zaposlovanja mladih, brezposelnosti, izobraževanja, mobilnosti in mladinske participacije. Te ukrepe so naslednji dan predstavili odločevalcem in se z njimi pogovarjali o možnostih implementacije.
V zelo aktivni debati so sodelovali: Jožica Rutar Brozina, direktorica območne službe ZRSZ; člani sežanskega občinskega sveta Špela Rožman, Breda Durcik in Rudi Pečar; Jernej Bortolato in Marija Rogan Šik z območne Obrtno-podjetniške zbornice, Nuša Lederer predstavnica MC Podlaga v Komisiji za mladinska vprašanja občine Sežana in Milenka Simšič, vodja Urada za delo Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna.

Mladi so predlagali vzpostavitev (spletnega) orodja za povezovanje ljudi s podobnimi interesi; idejni kotiček za mlade podjetnike; kontinuirano karierno svetovanje, ki naj se začne že v osnovni šoli; finančne spodbude za razvoj inovativnih idej na podeželju in v kmetijstvu; ureditev kolesarskih poti v občini Sežana in okolici; spodbude mladim k aktivnemu vključevanju v družbo.

Fotografije z dogodka so dosegljive na Facebook strani projekta Dialog mladih:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.389722497736187.78965.332896946752076&type=1

Lep mladinski pozdrav!