grb Občina Sežana

Vaja evakuacije iz objekta občinske stavbe
17.5.2012

 

V skladu z zakonodajo je potrebno v objektih, ki so požarno bolj ogroženi oz. se v njih naenkrat zadržuje več ljudi, enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. V sodelovanju s poklicno gasilsko enoto Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in zaposlenimi na Upravni enoti Sežana je občinska uprava Občine Sežana vajo izvedla v četrtek, 17. maja 2012, in sicer ob predpostavki, da je zaradi kratkega stika električne napeljave zagorelo v eni od pisarn v prenovljenem delu pritličja stare stavbe. Požar je opazila javna uslužbenka, nanj pa nemudoma opozorila s proženjem ročnega javljalnika požara ter vzkliki »Požar! Gori!«.
Gasilci so se – tako kot že tolikokrat doslej – izkazali s takojšnjim prihodom in »učinkovitim« ukrepanjem. Preskus so prestale tudi osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki so usmerjale varen umik oseb iz objekta ter poskrbele za pregled števila evakuiranih in komunikacijo z vodjo intervencije.
Namen praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta je pri zaposlenih spodbuditi predvsem zavest o tem, kje potekajo evakuacijske poti ter kje se nahaja zbirno mesto, kjer se evakuacijska pot zaključi in preveri prisotnost.
V želji, da bi se na varno umikali vedno le po vnaprej predvidenem scenariju, so bili uslužbenci občinske uprave in Upravne enote soglasni, da tovrstno nabiranje izkušenj zagotovo pripomore k ustreznemu odzivu v resnični potrebi po umiku iz gorečega objekta.
Zahvala za uspešno izvedeno vajo gre vsem sodelujočim, posebej pa gasilcem III. izmene operativne poklicne gasilske enote Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.