grb Občina Sežana

Tradicionalno srečanje predstavnikov župnij Kraške dekanije in županov kraško – brkinskih občin
29.2.2012

29. februarja je v prostorih Občine Sežana potekalo tradicionalno srečanje predstavnikov župnij Kraške dekanije in županov kraško – brkinskih občin.
Glede na to, da so vsakoletna srečanje namenjena izmenjavi mnenj in informacij o skupnih temah in delovnih področjih, so župani občin Sežana (Davorin Terčon), Divača (Drago Božac) in Komen (Danijel Božič) v svojih uvodnih pozdravih najprej predstavili ključne projekte svojih skupnosti. Za tem je dekan Tomaž Kodrič župane seznanil z delom Kraške dekanije v preteklem letu in predstavil načrte za letošnje leto. Poseben poudarek je namenil poročilu o delovanju kraške dekanijske Karitas, ki med drugim pokriva tudi vse kraške župnije. Izpostavil je poglabljajočo se stisko ljudi in s tem tudi večja pričakovanja oz. povpraševanja ljudi po različnih vrstah pomoči, pri čemer ima posebno vrednost prav dejstvo, da vsi sodelavci Karitasa svoje delo opravljajo prostovoljno. Glede na to, da so prostori, v katerih trenutno deluje sežanski Karitas v slabem stanju, je beseda tekla tudi o možnostih zagotovitve novih prostorov.
Osrednja tema letošnjega srečanja je bilo delo z mladimi. Župani so predstavili oblike vključevanja mladih in instrumente na področju mladinskega dela,, predstavniki župnij pa so izpostavili svoje sodelovanje in aktivnosti pri oblikovanju osebnosti otroka. Prisotni so se strinjali, da je obema strukturama skupna odgovornost za mladino, pri čemer so se zavzeli za preveritev možnosti za še aktivnejše skupno sodelovanje v posameznih občinah na tem področju.
Župniki in župani so delili mnenje, da lahko s sodelovanjem in dobrimi medsebojnimi odnosi veliko prispevajo k zadovoljstvu vseh v skupnosti, saj lahko le s sodelovanjem nadgrajujemo skupno podobo in samopodobo naših krajev in dosežemo sinergije na več področjih. Tudi zato je sežanski župan predlagal, da bi prihodnje srečanje potekalo izven prostorov Občine Sežana v enem od objektov sakralne dediščine, v katerih župniki opravljajo svoje poslanstvo