grb Občina Sežana

Nameravana prodaja nepremičnin v Občini Sežana

V prihodnje je predvidena sledeča prodaja nepremičnin v lasti Občine Sežana:


- nepozidano stavbno zemljišče v naselju Dutovlje, parc. št. 3960/138, v izmeri 3.424 m2 k.o. 2432-Dutovlje; nepremičnina se nahaja v bližini tovarne Krasoprema Dutovlje. Zemljišče se nahaja v območju  po namenski rabi namenjenem proizvodnim dejavnostim, podrobneje v enoti DU-08 namenjeni gospodarski coni (IG). Prodaja se bo vršila na podlagi javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe.
Več informacij: tel. 05 7310 125 (kontaktna oseba: Dajana Frankovič)

- poslovni prostor v Dutovljah, Dutovlje 60a, (nekdanji zdravstveni dom), z ID znakom 2432-81-12, v neto tlorisni površini 194,11m2, I. nadstropje, nahaja se na parcelah št. 3246/19 in 3246/20 k.o. Dutovlje, nepremičnina se nahaja v središču naselja; Prodaja se bo vršila na podlagi zbiranja ponudb ali javne dražbe;
Več informacij: tel. 05 73 10 149 (kontaktna oseba: Andreja Škapin)
 
- 12 parkirnih mest v podzemni garaži na Partizanski cesti 63, vsako neto tlorisne površine 12,50 m2; prodaja se bo vršila na podlagi zbiranja ponudb ali javne dražbe;
Več informacij: tel. 05 73 10 149 (kontaktna oseba: Andreja Škapin)
 
- poslovni prostori v drugem nadstropju stavbe na Partizanski cesti 18; prodaja se bo vršila na podlagi zbiranja ponudb ali javne dražbe;
Več informacij: tel. 05 73 10 149 (kontaktna oseba: Andreja Škapin)
 
- stanovanja na naslovu Tomaj 71: stanovanje ID znak del stavbe 2436-213-8 površine 64,7 m2, stanovanje ID znak del stavbe 2436-213-15 površine 42,6 m2, stanovanje ID znak del stavbe 2436-213-14 površine 56,4 m2; prodaja se bo vršila na podlagi zbiranja ponudb ali javne dražbe;
Več informacij: tel. 05 73 10 149 (kontaktna oseba: Andreja Škapin)