grb Občina Sežana

Nameravana prodaja nepremičnin v Občini Sežana
Priloge:
 Nameravana prodaja nepremičnin v lasti Občine Sežana