grb Občina Sežana

Živoj Race prejel priznanje župana Občine Sežana
5.5.2011

Živoj Race je eden tistih posameznikov, ki so v zadnjih letih opazno zaznamovali dogajanje v občini Sežana. Rodičan, ki sicer že leta živi v Lokvi, se je tu izkazal kot dober in iskren človek, uspešen podjetnik, aktiven in konstruktiven član občinskega sveta, predvsem pa kot učinkovit, požrtvovalen in preudaren predsednik krajevne skupnosti.

Njegova osebnost se odlikuje po izrazitem občutku odgovornosti, v katerem se za zunanjo zadržanostjo skriva izjemna človeška toplina. Sposobnost prisluhniti in upoštevati dober nasvet, voditi strpen dialog na primerni kulturni ravni in biti prijazen do sokrajanov, so njegove osebne značilnosti, ki so poleg izjemne volje in predanosti trdemu delu vodile k uspehu na profesionalni, politični in osebni ravni.

V času svojega dolgoletnega prizadevnega sodelovanja pri ustvarjanju podobe Krajevne skupnosti Lokev, Občine Sežana in ne nazadnje Krasa, nam je Živko nazorno pokazal, kaj je plodno delo. Skozi tri mandate v občinskem svetu Občine Sežana je poln elana sodeloval pri sprejemanju najpomembnejših občinskih odločitev ter koval smele načrte za prihodnost naših krajev. Vedno se je zavzemal za močno in enotno skupnost, v kateri naj bi vladali sproščeni, prijateljski in korektni odnosi. Za dosego teh ciljev je uporabil veliko svojih plemenitih značajskih potez in sposobnosti, zaradi česar si je pridobil širok krog zvestih prijateljev in sodelavcev. Želel in prizadeval si je, da bi se med seboj še močneje povezovali in da bi se ta košček Slovenije s pomočjo različnih programov razvoja hitreje, a enakomerno razvijal.

Živko sodi med ljudi, ki jim je po zaslugi marljivosti in vztrajnosti uspelo skoraj vse, česar so se lotili. Z žarom in njemu lastno energijo se je ves čas posvečal vodenju svoje krajevne skupnosti, njenim problemom ter iskanju poti za njen splošni razvoj. Kot član Sveta krajevnih skupnosti v občini Sežana je s skrbnostjo doprinašal k snovanju praktičnih idej o razvoju ožjih delov občine. V zavedanju, da je le tvorno sodelovanje pogoj in ključ za blaginjo ter razcvet prostora, pa je veliko prispeval tudi k povezovanju in posledično skupnemu razvoju območja Krasa, Brkinov in bivše občine Sežana. Prav tako je kot dolgoleten aktivni član Odbora za regionalno in čezmejno sodelovanje pri Občinskem svetu Občine Sežana lokavskim društvom – posledično pa tudi ostalim sežanskim institucijam in posameznikom – odprl mnoga vrata v svet. Z navezovanjem in zglednim ohranjanjem stikov z različnimi zamejskimi, pa tudi bolj oddaljenimi lokalnimi skupnostmi in organizacijami v Italiji, na Hrvaškem in na Češkem, je pripomogel ne le k povezovanju pač pa tudi k promociji in prepoznavnosti Sežane ter Krasa izven naših meja.

Glede na to, da mu trdo delo in skrb za druge nikoli nista bila tuja, je vodenje krajevne skupnosti jemal izredno odgovorno na različnih področjih. S podporo različnim skupinam je spodbujal društveno življenje v Lokvi predvsem na gasilskem, turističnem in kulturnem področju. Z aktivnim vključevanjem v krajevno družbeno življenje, je Živko pripomogel, da je krajevna skupnost postala središče različnih pomembnih prireditev in manifestacij v občini kot so na primer Mednarodni literarni festival Vilenica, Mednarodna kmečka tržnica, Jesen v Lokvi na Krasu in druge. Organizacija in pomoč pri izvedbi pohodov ter številnih kulturnih predstav in drugih vaških dogodkov je tesneje povezala krajane, Lokev pa odprla za obiskovalce in turiste.

Izgradnja gasilskega doma; celovita – zunanja in notranja – obnova vrtca v Lokvi, ki je vzpostavila pogoje za odprtje jasličnega oddelka; temeljita adaptacija Kulturnega doma, v sklopu katere sta bila obnovljena in povečana oder ter balkon, urejena pa še parket in stene v dvorani; odkup ter s pomočjo evropskih sredstev obnovljena bivša trgovina ob Kulturnem domu, ki je omogočila ureditev večnamenskih prostorov za potrebe krajanov in različnih - predvsem kulturnih in turističnih - dejavnosti v Lokvi; ureditev turistično informacijskega centra; obnova dveh vaških kalov, asfaltiranje poti ter ureditev zidu z zelenico v centru vasi Prelože; obnova vaških jeder ter večnamenskega igrišča za kulturnim domom s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja; odkup in obnova Templarske hiše; vzpostavitev javne tržnice; urejanje pokopališča in mrliške vežice; vzdrževanje poljskih poti ... to je le peščica dejavnosti oziroma dosežkov Krajevne skupnosti pod taktirko Živka Raceta.

Lepo je imeti v svoji sredini tako aktivnega in predanega krajana, akterja raznih pobud, ki jih je in jih neprenehoma nadgrajuje kot občinski svetnik, predsednik krajevne skupnosti ali zgolj kot občan. Za zasluge, da je Krajevna skupnost Lokev danes sodobna in zgledno urejena kraška skupnost, predvsem pa v zahvalo za neomajano predanost in zgledno izpolnjevanje dolžnosti, prejme Živoj Race PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE SEŽANA.