grb Občina Sežana

Odprtje prenovljene Podružnične šole v Lokvi
5.5.2011

Občina Sežana in Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana sta v četrtek, 5. maja, slavnostno odprli PRENOVLJENO PODRUŽNIČNO OSNOVNO ŠOLO V LOKVI.

Podružnično osnovno šolo v Lokvi trenutno obiskuje 15 otrok. To število naj bi se v prihodnjih letih zaradi večjega števila rojstev precej povečalo. Šola ima dve učilnici, telovadnico, knjižnico, razdelilno kuhinjo, shrambo učil, sanitarije in neizkoriščeni dotrajani prostor v zgornjem nadstropju (včasih stanovanje). Objekt je bil v preteklosti deloma obnovljen, vendar med adaptacijami niso bile zamenjane stropne konstrukcije. Leseni stropovi so bili povešeni in odpadal je omet. Stropne konstrukcije niso zagotavljale minimalne zvočne izolativnosti. V objektu so bile dotrajane strojne in elektroinstalacije, ni bilo toplotne izolacije, prav tako ne hidroizolacije. Potrebno je bilo zamenjati notranje stavbno pohištvo in obnoviti fasado. S preureditvijo objekta se bo uredila tudi kanalizacija, ker je v objektu tudi ta dotrajana.

Gradbena pogodba je bila podpisana dne 16.7.2010 z izbranim izvajalcem del Makro 5 gradnje, d. o. o., Koper  v vrednosti 341.844,84 EUR.

Pri adaptaciji so se evidentirala nepredvidena dela zaradi odstranjevanja ometov, kar je nujno potrebno delo za izvedbo injektiranja zidov ter nepredvidenih del pri strojnih instalacijah (premontaža peči, prezračevanje). Poleg teh del je izvajalec dostavil še ponudbe za sledeča dela: zamenjava parketov v pritličju (učilnica in telovadnica), montažo dveh split klima naprav, montažo ograjnega sistema okrog objekta, detekcijo plina, kanalizacijski priključek vrtca, odvajanje radona, elektro povezave na interaktivno tablo in zaščita luči v telovadnici, osvetlitev podstrešja ter predelava in izvedba oddušnega sistema skozi streho. Izvedba sanitarnega priključka iz objekta vrtca na čistilno napravo ob šoli ni bila načrtovana, kakor tudi ne plinskega priključka, ki bo povezoval obe ustanovi na plinohram, ki je prav tako ob podružnični šoli.

Vrednost dodatnih del, ki so bila nujno potrebna za kvalitetno izvedbo investicijskega posega, je znašala 52.696,20 EUR, skupna vrednost investicije, ki vključuje dodatna dela je bila 394,541,04 EUR (vključen DDV).