grb Občina Sežana

1.seja novoizvoljenega Občinskega sveta
2.11.2010

Dne 2.novembra 2010 se je Občinski svet občine Sežana sešel na svoji prvi seji v mandatnem obdobju 2010 - 2014. Potrdil je mandate vsem novoizvoljenim članom občinskega sveta in ugotovil izvolitev župana Davorina Terčona. Imenoval je tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Iztok Bandelj, predsednik, Sergij Daolio, podpredsednik. Za člane so bili imenovani mag.Božo Marinac, Savo Marinšek in Viljem Frančeškin.