grb Občina Sežana

Sprejem predstavnikov prostovoljnih in poklicnih gasilcev občine Sežana
27.9.2010

Čeprav se je nevarno stanje, ki ga je povzročilo obilno deževje tretjega vikenda v septembru, počasi vendarle umirilo, se je delo poklicnih in prostovoljnih gasilcev nadaljevalo.
V zahvalo za vso požrtvovalnost, trud in pripravljenost pomagati ljudem v stiski, se je v ponedeljek, 27. septembra, sežanski župan Davorin Terčon, skupaj s sodelavci občinske uprave, srečal s predstavniki civilne zaščite Sežana ter poklicnih in prostovoljnih gasilcev občine Sežana.

Na srečanju so govorili o preteklih dogodkih ter o nalogah, s katerimi bodo lahko v prihodnje pripomogli k še hitrejšem reševanju morebitnih tovrstnih naravnih nesreč, člani prostovoljnih gasilskih društev pa so pozvali vse občane k večjemu samozaščitnemu obnašanju in reagiranju v primeru takih nesreč.

Srečanje so udeleženci izkoristili tudi za povzetek dela in sodelovanja med Zavodom za gasilno in reševalno službo Sežana, prostovoljnimi gasilskimi društvi ter lokalno skupnostjo. Z zadovoljstvom so ugotovili, da je sodelovanje lahko vzor marsikaterim društvom in organizacijam, prav tako pa so povedali, da so se sredstva, ki jim jih je lokalna skupnost namenila v zadnjem štiriletnem obdobju, bistveno povečala.