grb Občina Sežana

Podpisana pogodba za preureditev dela pritličja stare občinske stavbe
30.6.2010

Dne 30. junija 2010 sta sežanski župan Davorin Terčon in predsednik upravnega odbora podjetja Final inženiring in gradbeništvo, d. d., Nova Gorica, Haddis Alem Kifle, podpisala gradbeno pogodbo za pričetek izvajanja investicije >Preureditev dela pritličja stare občinske stavbe (vile Mirassasso) za ureditev Informacijskega centra Krasa v Sežani<.  Podpis gradbene pogodbe je pričetek realizacije ciljev, ki so si jih partnerji strateškega projekta CARSO - KRAS, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 - 2013, zastavili v obdobju treh let.

Za dela, ki so predmet te gradbene pogodbe (preureditev dela pritličja stare občinske stavbe za ureditev Informacijskega centera Krasa v Sežani), se namenja 318.200,00 EUR.

Investicija bo sofinancirana iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. V sklopu strateškega projekta CARSO - KRAS, s polnim imenom Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, predstavlja izvedba živega muzeja Krasa in vzpostavitev Informacijskega centra Krasa, za vodilnega partnerja - Občino Sežana, največji investicijski zalogaj.

Študije in smernice bodo deležnike usmerjale k integriranemu razvoju in obenem skrbele za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Krasa. Čezmejne investicije posameznih partnerjev pa bodo okrepile in zaokrožile ponudbo kraških zanimivosti, kar bo prispevalo k trajnostnemu koriščenju območja.

Lokacija Informacijskega centra Krasa

Ko smo se na Občini Sežana odločali za lokacijo Informacijskega centra (v nadaljevanju IC) Krasa, smo razmišljali o različnih možnostih. Končna odločitev, da bo to v delu pritličja stare občinske stavbe Občine Sežana ob vhodu v botanični park z glavne ulice, se je izkazala za najboljšo zaradi več razlogov:

- gre za reprezentančno lokacijo, saj je tukaj vstop v mesto; objekt pa je povezan z botaničnim parkom, ki je ena izmed največjih znamenitosti mesta Sežana;
- vila Mirasasso je objekt kulturne dediščine, ki je potreben obnove (obnova objekta je zaradi neustreznih instalacij že nujna);
- objekt je lociran ob glavni sežanski ulici in neposredno ob izhodu iz avtocestne povezave;
- objekt ima dobro dostopnost in navezavo na kvalitetno urejene zunanje površine (park pred vhodom, botanični park, ploščad med staro in novo občinsko stavbo).

Potek del in vsebina

Občina je imela predhodno izdelan projekt za izvedbo obnove celotne stare občinske stavbe za potrebe občinske uprave. Za ureditev Informacijskega centra se namerava obnoviti samo del objekta, zato je predmet tega projekta le severni del pritličja, ki je obrnjen proti botaničnemu vrtu, avla z glavnim vhodom, servisni dostop, sanitarije ter nujna spremljajoča infrastruktura. Vhod je nekoč predstavljal glavni vhod v vilo in kasneje v občinsko stavbo. V zadnjem desetletju je vhod služil le za pomembne protokolarne obiske. Center bo tako postavljen na izjemno lokacijo, ki zajema dva objekta zaščitene kulturnozgodovinske dediščine - stavbo in botanični park.

Oba izvirata iz leta 1848, ko je družina Scaramanga iz Trsta (Giovanni Scaramanga di Hiccolo Cavaliere) od domačinov odkupila posest in na njej zgradila vilo Mirasasso. Danes je botanični park znan po skoraj dvesto lesnatih vrstah in več sto različnih vrstah eksotičnih lončnic. Od leta 1890 ima tudi rastlinjak, ki je nekakšna pomanjšana kopija schoenbrunskega rastlinjaka. Način izvedbe sanacije in preureditve prostorov je usklajen s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, ki je dala soglasje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Predhodno izdelani projekt je bilo potrebno v nekaterih podrobnostih prilagoditi predvideni namembnosti IC in za ta dela pridobiti gradbeno dovoljenje. V načrtu je predvideno tudi mesto za postavitev zbirke fosilov Krasa ter načrt opreme za postavitev zbirke, ki nas bo popeljala v živalsko in rastlinsko življenje na Krasu pred nekaj desetinami milijonov let.  Gradbene aktivnosti bodo zajemale sanacijo in preureditev dela pritličja v občinski stavbi v skladu z omenjenim načrtom. Predvidena so zahtevnejša gradbena in obrtniška dela, tudi restavratorska.

V okviru preureditve bo dobavljena tudi pisarniška oprema (pohištvo) ter oprema za delo in telekomunikacije za tri osebe ter oprema multifunkcijske sobe (razstave in srečanja).  Posebej bo dobavljena oprema za namestitev zbirke fosilov. Na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena z lastnikom fosilov, bo strokovnjak s tega področja izdelal izbor najpomembnejših fosilov, interpretacijski opis, shemo postavitve in izvedel postavitev. Posebej bo urejen tudi dostop za gibalno ovirane osebe.

Končni rezultat teh aktivnosti bodo preurejeni in opremljeni prostori Informacijskega centra v skupni površini okrog 150 m2 pokrite površine.Namen Informacijskega centra

IC bo prevzel informacijsko funkcijo, interpretacijski del pa bo zajemal predstavitev Krasa skozi različne oblike v multifunkcijskem prostoru. Zbirka fosilov klasičnega krasa bo postavljena v avli stavbe. Za širšo interpretacijo Krasa bo center usmerjal zainteresirane obiskovalce k Didaktičnemu centru v Bazovici in na območje živega muzeja Krasa na odprtem.

Na podlagi izdelanega >načrta usklajenega upravljanja sprejemnih centrov<, bo IC prevzel tudi funkcijo koordinatorja med obstoječimi informacijskimi centri na Krasu. Na ta način bo vzpostavljeno stalno usklajevanje med sedaj >razdrobljenimi< strukturami, ki se bodo povezale v mrežo, v kateri se bo spodbujal razvoj komplementarnih pobud in podpirala prepoznavnost pri morebitnih uporabnikih (šole, obiskovalci, turisti).