grb Občina Sežana

Posvet o prijavi javnih prireditev
22.6.2010

Občina Sežana je v sodelovanju s Središčem Rotunda, Koper (Regionalno stičišče NVO Obalno-kraške regije) v veliki sejni sobi organizirala Posvet o prijavi javnih prireditev. Posvet je bil namenjen potencialnim organizatorjem prireditev, namen le-tega pa je bil doseči izboljšanje informiranosti o postopkih, povezanih s prijavo prireditev.

Mag. Erika Kocjan iz Upravne enote Sežana in Robert Kralj iz Policijske postaje Sežana sta predstavila postopke za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za organizacijo javnih zbiranj. O obveznosti organizatorja ob uporabi glasbe sta spregovorila Patrik Greblo in Janez Hvale iz združenja SAZAS. Nataša Bandelj Mahnič iz Občine Sežana je nato predstavila pristojnosti Občine na tem področju (predvsem iz vidika obremenjevanje okolja s hrupom).
Za konec posveta je direktor Središča Rotunda, Koper mag. Bojan Mevlja v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Obalno-kraške regije udeležence seznanil s pobudo Moja družba, ki je namenjena promociji in krepitvi delovanja nevladnih organizacij na lokalni ravni.

Število udeležencev je bilo veliko, kar kaže na željo po večjem znanju s tega področja. Ker je za predstavitev dela, ki naj bi predstavili Uporabo protokola (Klementina Križman iz Kabineta župana) na posvetu zmanjkalo časa, bomo v bližnji prihodnosti organizirali še krajši posvet na to temo.

V povezavah najdete gradiva s posveta:

Javna zbiranja

Moja družba