grb Občina Sežana

Stališča do pripomb in predlogov -OPPN za območje "C 20 in C 21 - ob avtobusni postaji"
Priloge:
 Stališča do pripomb in predlogov -OPPN za območje "C 20 in C 21 - ob avtobusni postaji"