grb Občina Sežana

Mednarodni projekt Comenius
5.5.2010

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana je v dneh od 2. do 5. maja gostila učitelje sokoordinatorje mednarodnega projekta Comenius. Ker gre za pomemben projekt sodelovanja različnih šol, so se udeleženi predstavniki partnerskih šol iz Italije, Španije, Turčije in Slovenije srečali tudi s predstavniki občinske uprave Občine Sežana. Udeleženci mednarodnega projekta Comenius so se zahvalili za izkazano gostoljubnost ter poudarili pomen tovrstnega sodelovanja. Teme, ki jih projekt zajema, so zanimive, saj se preko njih spoznava navade in kulturo drugih narodov, razbija stereotipe in »podira« še zadnje meje, ki so ostale v ljudeh samih. Nove izkušnje in sklepanje prijateljskih vezi je pomembno tako za učitelje kot tudi za učence, odraža pa se v dobrih rezultatih tako v šoli kot izven nje.

Učenci in učitelji Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana so sodelovali že v dveh triletnih mednarodnih projektih Comenius. Naslov tokratnega dvoletnega projekta je »Euroworld : from a world of citizens to world's citizens« ali naš delovni naslov »Od državljanov sveta k svetovljanom«.

Poleg naše Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana v projektu sodelujejo še šole iz CEIP »Joaquin Ubeda Extremadura« (Španija), Direzione Didattica Montegrappa Palermo (Italija), Instituto Comprensivo »Rosario Porpora« - Scuola secondaria di primo grado Cefalu (Italija) in Mehmet Begen Ilkogretim Okulu Konya (Turčija).
Poleg delovnega srečanja s predstavitvami dela v projektu pa bo gostom razkazan tudi delček naše ožje (Lipica, Škocjanske jame, Piran, Štanjel) in širše domovine (Ljubljana, Bled, Bohinj).