grb Občina Sežana

Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav
Priloge:
 Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav  - v okviru priprave sprememb in dopolnitev Državnega prostorskega načrta za II.tir železniške proge Koper - Divača
 Grafična priloga