grb Občina Sežana

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske javne in nekategorizirane ceste - za gradnjo brez gradbenega dovoljenja
Priloge:
 Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske javne in nekategorizirane ceste - za gradnjo brez gradbenega dovoljenja