grb Občina Sežana

Proračun občine Sežana v letu 2010
Priloge:
 Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010  - Uradni list RS št.121 z dne 23.12.2008
 Splošni del proračuna 2010
 Posebni del proračuna 2010
 Načrt razvojnih programov 2010
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010  - Uradni list RS št.84 z dne 27.10.2009
 Spremembe proračuna občine Sežana za leto 2010  - Splošni del proračuna 2010
 Spremembe proračuna občine Sežana za leto 2010  - II.posebni del proračuna
 Spremembe proračuna občine Sežana za leto 2010  - Načrt razvojnih programov
 Odlok o spremembah – 2 Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2010  - Uradni list RS št.107 z dne 24.12.2009
 Spremembe 2 proračuna občine Sežana za leto 2010  - Splošni del proračuna 2010
 Spremembe 2 proračuna občine Sežana za leto 2010  - II.posebni del proračuna
 Spremembe 2 proračuna občine Sežana za leto 2010  - Načrt razvojnih programov
 Spremembe 2 proračuna občine Sežana za leto 2010  - Predlog spremembe kadrovskega načrta
 Spremembe 2 proračuna občine Sežana za leto 2010  - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem