grb Občina Sežana

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Plačilo upravne takse na transakcijski račun številka: 01311-5110309176
Sklic: 11 76112-7111002-2019

Priloge:
 Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka