grb Občina Sežana

Izvajanje geodetskih meritev v Sežani na območju južno od železnice
9.1.2008

Občina Sežana skupaj z investitorjem Luka Koper pripravlja občinski podrobni prostorski načrt – OPPN za območje južno od železnice. V sklopu izdelave OPPN in kasneje urejanja tega območja bosta načrtovani in kasneje izvedeni dve prečni cesti preko železnice, ena pri Orleku, druga pa v podaljšku AC priključka Sežana zahod.

Za potrebe izdelave OPPN bo od januarja do aprila izvajalo geodetske meritve podjetje Goeo-Biro d.o.o. iz Nove Gorice.