grb Občina Sežana

Javna razgrnitev podatkov
Priloge:
 Javna razgrnitev podatkov  - za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča