grb Občina Sežana

9.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o umiku Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – hitri postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k strategiji razvoja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica v obdobju od 2007 do 2010
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k Javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica za izplačilo povečane delovne uspešnosti za leto 2007
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k izplačilu delovne uspešnosti direktorici Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za leto 2006
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja Centru za socialno delo Sežana k zaposlitvi pripravnika za izvajanje dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana – prva obravnava
 08.01 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana – druga obravnava
 08.02 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana – druga obravnava; Besedilo odloka
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana – prva obravnava
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Sežana – prva obravnava; Besedilo predlaganega odloka
 10.00 Gradivo za 10.točko sklica  - Informacija o pripravi Prostorskih ureditvenih pogojev za zahodni del mesta Sežana - seznanitev
 10.01Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Informacija o pripravi sprememb Prostorskega plana Občine Sežana - seznanitev
 10.02 Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Informacija o pripravi sprememb Urbanistične zasnove mesta Sežana - seznanitev
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – prva obravnava
 12.01 Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Statuta Občine Sežana – prva obravnava
 12.02 Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Statuta Občine Sežana – prva obravnava; Besedilo predloga Statuta Občine Sežana
 12.03 Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Statuta Občine Sežana – prva obravnava; Besedilo statuta z označenimi spremembami
 13.00 Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Poslovnika občinskega sveta – prva obravnava
 13.01 Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Poslovnika občinskega sveta – prva obravnava; Besedilo predloga Poslovnika
 13.02 Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Poslovnika občinskega sveta – prva obravnava; Besedilo Poslovnika z označenimi spremembami
 14.00 Gradivo za 14.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad poslovanjem krajevnih skupnosti v Občini Sežana – seznanitev
 14.01 Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Inkubatorju d.o.o. Sežana za leto 2006 - seznanitev
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih
 16.01 Gradivo za 16.točko sklica - 01.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi načrta prodaje stvarnega premoženja za leto 2007
 16.02 Gradivo za 16.točko sklica - 02.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa št. 032-5/2007-31 z dne 25. 4. 2007
 16.03 Gradivo za 16.točko sklica - 03.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa št. 032-8/2007-14 z dne 27. 9. 2007
 16.04 Gradivo za 16.točko sklica - 04.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 120.S k.o. Veliki Dol
 16.05 Gradivo za 16.točko sklica - 05.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 604/9 k.o. Krajna vas
 16.06 Gradivo za 16.točko sklica - 06.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 604/11 k.o. Krajna vas
 16.07 Gradivo za 16.točko sklica - 07.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4179/7 in 4212/479 k.o. Sežana za izgradnjo varovanih stanovanj
 16.08 Gradivo za 16.točko sklica - 08.alinea  - Predlog sklepa o zagotovitvi zemljišč za potrebe izgradnje reševalne postaje in ureditev prostorov urgence ob zdravstvenem domu v Sežani
 16.09 Gradivo za 16.točko sklica - 09.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi in nakupu zemljišča na območju ZN Terminal v Sežani
 16.10 Gradivo za 16.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč na območju mesta Sežana
 16.11 Gradivo za 16.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanj
 16.12 Gradivo za 16.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja
 16.13 Gradivo za 16.točko sklica - 13.alinea  - Predlog sklepa o prodaji dvosobnega stanovanja
 17.01 Sprejeti sklepi
 17.02 Izpis sklepov
 18.Zapisnik