grb Občina Sežana

8.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo o realizaciji proračuna Občine Sežana za prvo polletje 2007 – seznanitev
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Polletna realizacija 2007; Splošni del proračuna
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Polletna realizacija 2007; Posebni del proračuna
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad poslovanjem krajevnih skupnosti v Občini Sežana – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Inkubatorju d.o.o. Sežana za leto 2006
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007 – 2013
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o sofinanciranju pripravništva v javnih zavodih Kosovelova knjižnica Sežana in Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 6084/93 k.o. Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji dela zemljišča št. 3914/8 in 3904, obe k.o. Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2212/665 k.o. Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 2876/5 in 2876/6 k.o. Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v k.o. Dutovlje
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, določitvi nalog ter sestavi in imenovanju članov
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ustanovitvi Gradbenega odbora za izgradnjo podružnične lekarne in zdravstvene postaje v Dutovljah
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o ustanovitvi Gradbenega odbora za ureditev srednje dvorane Kosovelovega doma v Sežani in zunanje ureditve
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta in izvolitvi elektorjev (tajno glasovanje)
 08.01 Sprejeti sklepi
 08.02 Izpis sklepov
 09.Zapisnik