grb Občina Sežana

7.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Problematika Kobilarne Lipica
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru v krajevni skupnosti Pliskovica – seznanitev
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami – druga obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – druga obravnava
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana – skrajšani postopek
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana – skrajšani postopek; Besedilo odloka
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja Domu upokojencev Sežana k ceni socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja Centru za socialno delo Sežana k sistemizaciji delovnega mesta »strokovna sodelavka za izvajanje dopolnilnega programa pomoč osebam na domu, ki imajo težave v duševnem zdravju«
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o ustanovitvi Projektnega sveta za postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva na Krasu
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cene vstopnine za ogled Kosovelove domačije v Tomaju
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2007
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik