grb Občina Sežana

6.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi števila oddelkov in izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2007-2008
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o delu Višjega in visokošolskega središča za leto 2006 in informacija o načrtovanih programih v šolskem letu 2007/2008
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica k prodaji skupnega prostora v stanovanjskem bloku
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o postavitvi stalne slikarske razstave
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana – skrajšani postopek
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč za potrebe izgradnje AC odseka Divača - Dane
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 4050/5 k.o. Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4212/664 k.o. Sežana
 13.Sprejeti sklepi
 14.Zapisnik