grb Občina Sežana

1.izredna seja občinskega sveta
Priloge:
 0.Sklic seje
 01.01 Gradivo za 1.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2007 – druga obravnava; obrazložitev
 01.02 Gradivo za 1.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2007 – druga obravnava; besedilo odloka
 01.03 Gradivo za 1.točko sklica  - Bilance proračuna: splošni del proračuna
 01.04 Gradivo za 1.točko sklica  - Bilance proračuna: posebni del proračuna
 01.05 Gradivo za 1.točko sklica  - Načrt razvojnih programov
 01.06 Gradivo za 1.točko sklica - 1.alinea  - Predlogi sklepov v zvezi s financiranjem svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ter političnih strank iz občinskega proračuna
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča v k.o. Sežana
 03.01 Sprejeti sklepi
 03.02 Izpis sklepov
 04.Zapisnik