grb Občina Sežana

1.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.00 Sklic seje
 01.01 Gradivo za 1.točko sklica  - Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana z dne 22. 10. 2006
 01.02 Gradivo za 1.točko sklica  - Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana z dne 12.11.2006 - seznanitev
 02.Gradivo za 2. in 6.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ter Predlog sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 03.01 Sprejeti sklepi
 03.02 Izpis sklepov
 04.Zapisnik