grb Občina Sežana

Portugalski učitelji na delovnem obisku v občini Sežana
14.6.2021V začetku junija smo v Sežani v okviru projekta Erasmus+ z naslovom Izrazi: realnost poučevanja v šolskem kontekstu na izobraževalnem obisku (job shadowing) gostili pet profesorjev Združenja šol Vale do Tamel iz Portugalske.
 
Gostje so v Sežani preživeli pester teden. Svoj delovni obisk so pričeli na sprejemu pri županu Občine Sežana Davidu Škabarju, kjer so jim dijakinje Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki so ravno takrat opravljale delovno prakso v občinski upravi občine Sežana, predstavile občino, njene značilnosti in glavne turistične znamenitosti. Za tem so obiskali kavarno Integrali in spoznali primer dobre prakse sodelovanja oziroma podpore lokalne skupnosti socialnemu vključevanju ter zaposlovanju težje zaposljivih oseb. V dnevnem centru Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi" v Štorjah so spoznali poslanstvo in aktivnosti društva, njegovo organiziranost in številne programe. Prav tako so se uporabnikom z veseljem pridružili pri ustvarjalni delavnici porisa keramičnih izdelkov. Gostje so bili navdušeni tudi nad obiskom Kmetije Brinjevka v Malem Dolu, kjer so jim zaposleni na zaščitenih delovnih mestih skupaj z mentoricami pripravili pester program. Poleg ogleda kmetije in vasi ter obiska rastlinjakov, kjer pridelujejo sezonsko domačo zelenjavo, so jih pogostili z na kmetiji pripravljeno domačo hrano in pijačo ter se izkazali v znanju angleškega jezika. Seveda so po čudoviti izkušnji v Štorjah in na Malem Dolu z velikim zanimanjem obiskali tudi trgovinico Kraški kotiček.

Na obisku Osnovne šole Dutovlje so odkrivali podobnosti in razlike slovenskega in portugalskega šolskega sistema, obiskali so pouk angleščine ter spoznavali šolske projekte ter metode in tehnike, s katerimi na šoli spodbujajo kreativnost. Beseda je tekla tudi o pomenu sodelovanja šole z lokalno skupnostjo z namenom boljšega in poglobljenega poznavanja lokalne, regionalne in evropske kulture.

V Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana so spoznavali posebnosti odprtega kurikula ter odkrivali umetnost kot metodo za spodbujanje posameznikovih sposobnosti ter razvijanje komunikacijskih veščin s kulturnim in umetniškim izobraževanjem. Odkrili so pomembnost pridobivanja in razvoja kritičnega zavedanja o estetiki z različnimi dražljaji. Gostje so bili navdušeni tudi nad številnimi projekti, ki so jih in jih še izvajajo na šolskem centru.   

V okviru Centra za lažje učenje in boljše življenje so se udeležili tudi predstavitve Freestyle učenja, kjer so spoznali aktivnosti, povezane s sobo za sproščanje, zabavno učenje s poudarkom na odpravljanju učnih blokad, razgiban in atraktiven pa je bil tudi prikaz učenja s pomočjo glasbe in ostalih medijev umetnosti. Popoldan so se odpravili še na obisk Šolskega centra Postojna, kjer so spoznali pomembnost razvoja in krepitve izobraževalnih in komunikacijskih kanalov v šoli in izven nje.  

Na obisku Vrtca Sežana so jih zaposleni seznanili z metodami in didaktičnimi pripomočki za ustvarjanje pogojev, ki zagotavljajo kakovosten in otrokom prijazen izobraževalni program. Predstavili so tudi pomen razvoja komunikacijskih sposobnosti skozi izobraževanje o kulturi in umetnosti.

S sodelovanjem v delavnicah in skupinskih razpravah o ključnih konceptih in dobrih praksah poučevanja ter učenja so gostje skozi teden spoznali različne načine spreminjanja oziroma prilagajanja učnih metod, da bi bile učencem privlačnejše in jim omogočile večjo ustvarjalnost. Na svojem obisku so z neposrednim opazovanjem in vrednotenjem s pomočjo vprašalnikov in drugih orodij za spremljanje pridobili številne strokovne veščine in kompetence, ki jim bodo pomagale pri umeščanju novih znanj v domače okolje. Svoj obisk so obogatili tudi s kulturnimi ekskurzijami v Park Škocjanske jame, sežanski botanični vrt, na slovensko obalo, v Ljubljano, ter v kraška bisera Lipico in Štanjel.