grb Občina Sežana

Vrata se odpirajo tudi za šport
13.2.2021

Na področju športa bo od ponedeljka, 15. februarja 2021, tudi za preostale registrirane športnike, ki do zdaj niso bili opredeljeni med izjemami, spet dovoljena brezkontaktna športna vadba. Proces športne vadbe športnikov je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah oziroma v tako imenovanih mehurčkih.

Z novim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov bodo dovoljeni treningi:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
  • perspektivnim športnikom, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. členom Zakona o športu (ZŠpo-1), ki so člani reprezentanc;
  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki tako imenovanih mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin.
Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, če se izvajajo individualno oz. pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje.
Prav tako je dovoljena tudi samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, kjer je prav tako potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Več na:
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov/