grb Občina Sežana

Obvestilo o ureditvi oz. preureditvi parka nasproti sodišča v spominski park
9.11.2020

Spoštovani,


Občina Sežana bo uredila oz. preuredila park nasproti sodišča. Park bo v celoti ostal enak, izboljšal se bo samo njegov izgled. Izvedena bodo naslednja dela:

  • uredi se vse poti v smislu poenotenja izgleda (brušen beton z vmesnimi pasovi granitnih kock) in z dvigom na nivo zelenic, da se prepreči zastajanje vode na poteh;
  • del parka, kjer se trenutno nahaja samo spomenik NOB, se preuredi v spominski park, ki bo predstavljal vsa spominska obeležja, ki so bila do sedaj razkropljena po celotnem parku;
  • uredi se razsvetljava spominskih obeležij;
  • preplastitev vozišča (del Ulice 1. maja, ki ločuje oba dela parka) z namenom vizualne povezave obeh delov parka;
  • uredi se razsvetljava spominskih obeležij;
  • izvede se hortikulturna ureditev parka, v sklopu katere se bo uredilo tudi vsa drevesa (obrezovanje dreves).

Investicija se izvaja v okviru projekta »Včeraj za jutri«, s polnim naslovom »Projekt za lokalni razvoj – ohranjanje dediščine za prihodnje rodove«, z namenom, da park ohrani svojo spominsko vrednost zgodovinske oz. vojne dediščine tudi za bodoče generacije ter da park postane privlačnejše stičišče medgeneracijskega druženja naših občanov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Občinska uprava Občine Sežana in Krajevna skupnost Sežana

Priloge:
 Obvestilo o ureditvi oz. preureditvi parka nasproti sodišča v spominski park