grb Občina Sežana

Z današnjim dnem je preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja
4.5.2020

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Policija in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana bodo z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehali izvajati poostren nadzor nad prepovedjo kurjenja