grb Občina Sežana

Spremenjen koledar za srednješolce
18.4.2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je srednje šole seznanilo z novim koledarjem za letošnje šolsko leto, v katerem so spremenjeni posamezni datumi obeh matur in datum konca šolskega leta.

Kot je predlagal zavod za šolstvo, je koledar opravljanja posameznih izpitov na obeh maturah skoraj nespremenjen, večja sprememba pa je, da bodo dijaki esej iz materinščine pisali 1. junija. Nespremenjen ostaja tudi konec šolskega leta za dijake nižjih letnikov.

Kot je razvidno iz okrožnice ministrstva, bodo tako poklicno kot splošno maturo začeli 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine. 1. junija bodo nato dijaki pisali celoten maturitetni izpit iz materinščine, šolski esej, ki bi ga morali prvotno pisati 5. maja, in razčlembo besedila, ki je bila na ta dan predvidena že po starem koledarju. Drugi pisni deli izpitov ostajajo nespremenjeni. Z ustnimi izpiti naj bi začeli 15. junija, pri čemer sta kot rezerva, če šola ne bi mogla izpeljati vseh ustnih izpitov po 15. juniju, določena 6. in 13. junij. Ocene poklicne mature bodo dijaki izvedeli 7. julija, z rezultati na splošni maturi pa se bodo seznanili 13. julija, kot je bilo načrtovano že pred epidemijo. Tudi jesenski rok obeh matur ostaja nespremenjen in se bo začel 24. avgusta.

Nespremenjeno ostaja tudi, da bodo dijaki zaključnih letnikov pouk končali 22. maja, 25. maja pa bodo prejeli spričevala. Nato sledi priprava na maturo, 28. maja pa izpitni roki za izboljšanje ocen.

Dijaki ostalih letnikov bodo s poukom končali 24. junija, kar je bilo predvideno tudi že po starem koledarju.