grb Občina Sežana

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Ograde v Sežani (EUP SŽ-149)
Priloge:
 Javni poziv