grb Občina Sežana

Navodila o ravnanju z odpadki
18.3.2020

RAVNANJE Z ODPADKI – AKTUALNI NAPOTKI OBČANOM V ČASU KORONA VIRUSA


Odpadke oseb, s potrjeno okužbo oziroma s sumom na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, osebne odpadke (na primer uporabljene robčke, rokavice iz lateksa, maske) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) ODLOŽITE V PLASTIČNO VREČO ZA ODPADKE in jo, KO JE POLNA, TESNO ZAVEŽITE. TO VREČO NATO NAMESTITE V DRUGO PLASTIČNO VREČO ZA ODPADKE IN TUDI TO TESNO ZAVEŽITE, TER JO LOČENO HRANITE VSAJ 72 UR. Po 72 urah jo ODLOŽITE V ZUNANJI ZABOJNIK ZA OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV (zeleni zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov, ki ga imate na dvorišču oziroma pri večstanovanjski stavbi). Te odpadke je prepovedano odlagati na ekološki otok.

•    Odpadne samozaščitne pripomočke zdravih ljudi – maske, rokavice iz lateksa, robci… sodijo v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov v tesno zaprti vreči za smeti. Druge gospodinjske odpadke lahko odlagate kot običajno.
•    Ravnajte odgovorno pri nakupih, da bo količina odpadkov čim manjša.
•    V času posebnih ukrepov ne izvajajte večjih čiščenj hiš (stare šare), saj so zbirni centri za dovoz kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov zaprti. Prav tako teh odpadkov ne odvažajte na ekološke otoke. Kosovne in nevarne odpadke do umiritve situacije zadržite doma!
•    Do nadaljnjega so odpovedane vse akcije zbiranja nevarnih odpadkov, začasno ustavljamo tudi vse odvoze kosovnih odpadkov po naročilu.
•    Odvoz ostanka komunalnih odpadkov in praznjenje ekoloških otokov poteka nemoteno. Pred in po odlaganju odpadkov poskrbite za higieno rok (umivanje, razkuževanje) in upoštevajte ostala samozaščitna priporočila.


ODGOVORNO, SPOŠTLJIVO IN VARNO TUDI NA EKOLOŠKIH OTOKIH!

Spoštovane občanke in občani, verjamemo, da trenutno vreme kar vabi k spomladanskemu čiščenju, vendar mora polne zabojnike nekdo tudi pospraviti. V zvezi s tem vas posebej naprošamo, da v tem kriznem času OMEJITE svoje čistilne akcije, saj so komunalni delavci že sedaj preobremenjeni. Poleg ravnanja z odpadki delavci opravljajo tudi druge nadvse pomembne javne službe, zato poskrbimo, da ostanejo zdravi!

Obvestilo KSP d.d.

Spoštovani občani, trenutne razmere ne smejo biti čas čiščenj shramb, kleti in druge šare… in ta ne sme pristati na ekoloških otokih. S tem je onemogočen dostop občanom, ki želijo pravilno odložiti odpadke v zabojnike in oteženo delo komunalnim delavcem, ki pri praznjenju ne morejo do zabojnika. Dežurna ekipa, je samo v mestu Sežana, v dveh dneh z ekoloških otokov počistila 1 tono nepravilno odloženih mešanih in kosovnih odpadkov.
Odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in zelenega odreza v trenutnih razmerah ni nuja. Zato vas prosimo, da jih, do umiritve razmer, zadržite doma.
Zdravje vas občanov in naših komunalnih delavcev je na prvem mestu. V dneh, ko vse okoli nas veljajo posebne razmere, vas naprošamo, da se tudi pri ravnanju z odpadki vedete odgovorno, spoštljivo in se potrudite pri pravilnem odlaganju odpadkov.