grb Občina Sežana

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja
19.3.2019
Priloge:
 Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja