grb Občina Sežana

Učna ura osmošolcev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana na Občini Sežana
22.10.2018Učenci treh oddelkov 8. razreda Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana so tudi v letošnjem letu septembra in oktobra obiskali Občino Sežana. Tako so šolsko uro državljanske in domovinske kulture ter etike preživeli malo drugače, saj so se s svojim učiteljem, Danilom Badovincem zbrali v mali sejni dvorani, kjer navadno zaseda sežanski občinski svet, in prisluhnili predstavitvi občine Sežana. Predstavitev je obsegala razlago strukture lokalne samouprave, opis vpetosti občine v okolje, pristojnosti občinskih organov in prikaz dela občinske uprave, poseben poudarek pa je bil namenjen sodelovanju občine z mladimi.
Učence so sprejeli in pozdravili župan, Davorin Terčon ter člana občinskega sveta in Odbora za kulturo, šolstvo in šport, Ivica Podgoršek ter Andrej Sila. Osmošolci so predstavitvi pozorno in vživeto prisluhnili, nato pa dobili priložnost, da predstavnikom občine postavijo morebitna vprašanja glede delovanja občine Sežana ter podajo svoje predloge oziroma želje.
Občina, ki je že leta 2012 prejela certifikat Mladim prijazna občina, z velikim veseljem sodeluje z mladimi in z njimi vodi dialog.  Iz razgovora je bilo razbrati, da so mladostniki z življenjem v občini Sežana zadovoljni, so pa obenem povedali oz. zapisali, da si želijo »bazena, večjega oz. sodobnejšega skate parka, tečajev bolj eksotičnih jezikov, trgovin s hitro prehrano in zanimivo, kar nekaj jih je izrazilo tudi potrebo po večji šoli. Resen dialog v zvezi z razvojem in delovanjem občine morda celo nakazuje, da se bo kateri izmed učencev - v vlogi občinskega svetnika ali pa celo župana - čez leta vrnil na Občino Sežana in sodeloval pri razvoju občine Sežana.