grb Občina Sežana

Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
Priloge:
 Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Sežana