grb Občina Sežana

eKras – MODEL ZA NOVODOBNI TURIZEM NA KRASU?
17.5.2017V sredo, 17. maja, je na Občini Sežana pet dijakov 4. letnika programa ekonomski tehnik Šolskega centra Srečka Kosovela članom Odbora za regionalno in čezmejno sodelovanje ter Odbora za turizem pri Občinskem svetu Občine Sežana predstavilo svojo maturitetno nalogo z naslovom »eKras«. Z raziskovalno projektno nalogo so dijaki sodelovali na festivalu »Več znanja za več turizma«, ki ga že več let organizira Turistična zveza Slovenije in med veliko konkurenco (kar 39 ekip iz Slovenije, Italije, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Črne Gore) dosegli zlato priznanje. Festival je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma Natour Alpe-Adria, tema letošnjega tekmovanja pa je bila »Potujem, torej sem«.

S svojo zamislijo so želeli v slovenski turizem vpeljati e-vodnike in tako stopiti korak naprej od klasičnega turističnega vodenja. Kras sicer že sam po sebi ponuja veliko atraktivnosti, njihov e-vodnik pa bi bila dobra nadgradnja obstoječi turistični ponudbi. Turistični proizvod dijakov so tako interaktivne table, s katerimi želijo še povečati obseg turistov na Krasu in turizem s tem digitalizirati ter modernizirati.  Z interaktivnimi tablami turisti pridobijo informacije glede turistične destinacije – od tega kje se nahajajo, kaj si lahko ogledajo, kateri so trenutni in prihajajoči dogodki, prevozi ter ne nazadnje kje lahko dobro jejo ter kje si lahko rezervirajo prenočišče, in podobno. Glavna atrakcija na interaktivni tabli je »selfie« kamera, s katero turist lahko posname fotografijo in si jo pošlje na elektronski naslov. Do ideje interaktivnih tabel so dijaki prišli na 14-dnevnem praktičnem usposabljanju na Portugalskem, kjer so v okviru projekta Erasmus+ raziskovali vpeljavo interaktivnih tabel v okolje in njihov vpliv na povečanje turizma.

Glede na odličen uspeh na tekmovanju, so dijaki Urška Dolenc, Lara Jankovič, Emanuel Kovačič, Žiga Merslavič in Vanesa Prelec, projekt »eKras« nadgradili v maturitetno nalogo.