grb Občina Sežana

Občinske svetnice in svetniki tokrat v Lokvi
17.11.201615. redna seja Občinskega sveta Občine Sežana je potekala nekoliko drugače kot običajno. Občinske svetnice in svetniki so tokrat zasedali v Lokvi. Na podlagi predhodnih pobud, da bi člani občinskega sveta obiskali tudi posamezne krajevne skupnosti, je bila sprejeta odločitev, da se 15. redna seja izvede v Lokvi.

Pred sejo je članice in člane občinskega sveta najprej sprejel Svet Krajevne skupnosti Lokev, na čelu s predsednikom Dušanom Banom. Predstavitvi osnovnih podatkov o krajevni skupnosti je sledil ogled največjih pridobitev, ki so se realizirale v preteklem obdobju in seznanitev s perečimi problemi ter predvidenimi načrti. Svetniki so si ogledali vaško jedro s podružnično šolo in vrtcem ter templarsko hišo, nov železniški most, gasilski dom in športne površine v njegovi okolici.

Ogledu vasi je sledila seja, ki je potekala v tamkajšnjem kulturnem domu. Svetniki so se strinjali, da je izvedba seje na terenu prijetna sprememba oziroma popestritev njihovega dela, prav tako pa so soglašali, da so o KS Lokev zvedeli veliko zanimivosti in pomembnih novosti, prav tako pa so bili mnenja, da se na ta način delo občinskega sveta lahko približa občanom. Strinjali so se, da bi tudi v prihodnje nadaljevali s takšnim načinom dela in zasedanja na lokacijah izven sedeža občine.