grb Občina Sežana

DeSUS v Sežani o sodelovanju na čezmejnem območju
11.11.2016
V petek, 11.11.2016, so se v Sežani mudili predstavniki stranke DeSUS, pod vodstvom Karla Erjavca. Zunanjega ministra so poleg poslancev spremljali še minister za kulturo Anton Peršak, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Poleg tega so srečanja udeležili tudi župani in predstavniki posameznih občin s slovenske in italijanske strani državne meje, saj na tem območju plodno sodelovanje poteka že vrsto let. Na sprejemu v mali sejni dvorani Občine Sežana jim je župan Davorin Terčon predstavil načrte, projekte in tudi problematiko, s katerimi se soočajo občine na Krasu. Prisotni so pozdravili sodelovanje lokalnih skupnosti ob meji ter njihov interes za to, da bi se skupni čezmejni projekti, ki jih financira tudi Evropska unija, skušali realizirati v čim večji meri na področju infrastrukture, turizma, gospodarskega sodelovanja. Ministri so izrazili zadovoljstvo zaradi prijateljskega povezovanja in dobrega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in institucijami ob meji. Po mnenju ministra za zunanje zadeve je ravno slednje bistvo, ki pomeni uresničevanje evropske ideje.

Glede na razgovore in problematiko, ki so jo izpostavili prisotni kraški župani, je bila s strani prisotnih ministrov izkazana pripravljenost, da se v bodoče pri razgovorih, ki bodo na meddržavnih nivojih, vzpostavi koordinacija, ki bo prisluhnila tudi potrebam lokalnega prebivalstva na obeh straneh meje. Obenem je bilo govora še o oskrbi Krasa s pitno vodo ter o določenih popravkih vplivnega območja Kobilarne Lipica.

Po sprejemu na občini so gostje obiskali Vinakras, v popoldanskem delu obiska pa pripravili še okroglo mizo v parku Škocjanske jame.