grb Občina Sežana

Obisk učencev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
27.9.2016V tednu med 26. in 30. septembrom so Občino Sežana obiskali trije oddelki osmošolcev sežanske osnovne šole. Namesto v razredih, so tokrat učenci v mali sejni dvorani, kjer običajno zaseda sežanski občinski svet, prisluhnili predstavitvi občini, pristojnosti občinskih organov ter dela občinske uprave. V pogovorih je bil poseben poudarek namenjen mladim, saj je občina nosilka certifikata Mladim prijazno mesto. Ob obisku na občini sta učence pozdravila tudi župan Davorin Terčon in Ivica Podgoršek, občinska svetnica ter predsednica Odbora za šolstvo kulturo in šport, ki sta učence povprašala o šoli in njihovih interesih v lokalni skupnosti. Učenci so se v »občinsko okolje« dobro vživeli, saj so postavili marsikatero resno vprašanje v zvezi z razvojem in delovanjem občine, podali pa so tudi nekaj predlogov. Razveseljiva je ugotovitev, da so mladostniki z življenjem v svoji občini zadovoljni, saj razen želje po bazenu niso izrazili drugih potreb. Večinoma so zadovoljni tudi s svojo šolo, pa čeprav je – kot so sami povedali – raje ne bi obiskovali, kar pa je za to starost najbrž kar razumljivo in značilno. Živahnost, vedoželjnost in odločnost učencev morda celo nakazuje, da bi se kdo izmed njih čez nekaj let v malo sejno dvorano lahko vrnili tudi kot občinski svetniki.