grb Občina Sežana

Petošolci na obisku
13.2.2015
V okviru šolskega projekta »Izobraževanje in poklicna orientacija«, so Občino Sežana obiskali učenci 5. razreda Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana. Najprej so si na ploščadi pred občinsko stavbo, na maketi Krasa in Evrope, ogledali lego občine Sežana in že takoj izvedeli, da ima njihova občina močno razvejano mrežo pobratenj in čezmejnega sodelovanja. Nato so se učenci sprehodili skozi novo občinsko stavbo in most v malo sejno dvorano, kjer jih je sprejel župan Davorin Terčon. Po krajši predstavitvi podatkov o občini, delu občinske uprave in vlogi najvišjih občinskih organov, so mladi radovedneži županu zastavili številna zanimiva vprašanja. Zanimalo jih je, kakšne naloge opravlja župan, kako poteka dela v občinski upravi in kakšno izobrazbo je potrebno imeti za zaposlitev, imeli pa so tudi kar nekaj predlogov in idej za ureditev posameznih področij v občini. Pred odhodom so obiskali tudi Turistično informacijski center v Stavbi občine in se v pogovoru z vodjo TIC seznanili z delom in nalogami osrednje občinske turistične pisarne. Mladi so se izkazali kot odlični poznavalci zanimivosti, značilnosti in območja občine Sežana.