grb Občina Sežana

Uradni elektronski naslov

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 30. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 03/01) izdajam

 

 

S K L E P 

    o uradnem elektronskem poštnem

naslovu Občine Sežana

1.

Občina Sežana uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom obcina@sezana.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno pregleduje in sprejema glavna pisarna.

2.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 08406-1/2003                                                            

Sežana, 28.2.2003                                                                    Miroslav Klun
                                                                                                           župan