grb Občina Sežana

7.seja občinskega sveta

dne: 28.11.2019

Priloge:
 01.Sklic 7.seje občinskega sveta dne 28.11.2019
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2020 do leta 2024
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o mladinskem delu v občini Sežana – skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2020 – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2420 Štjak parcela 6719/33 (ID 6941838)
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v katastrska občina 2453 Povir: parcela 2424/4 (ID 6965733) in parcela 2418/4 (ID 6965481)
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v katastrska občina 2429 Pliskovica: parcela 1604/2 (ID 2647849), parcela 1605/3 (ID 6932619), parcela 1606/5 (ID 938507) in parcela 1607/7 (ID 2242866)
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2438 Kazlje parcela 897/8 (ID 6925952)
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o zamenjavi zemljišč na območju OLN za poslovno cono JZ v Sežani in predlog Sklepa o prodaji zemljišča preko metode javne dražbe
 07.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 08.Dodatno gradivo
 09.01 Sprejeti sklepi
 09.02 Izpis sklepov
 10.Zapisnik