grb Občina Sežana

2.seja občinskega sveta

dne:31.01.2019
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 2.seje občinskega sveta dne 31.01.2019
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Obvestilo župana o poklicnem opravljanju funkcije od 1. 1. 2019 dalje – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Ugotovitveni sklep o oblikovanju svetniških skupin in delovanju samostojnih članov Občinskega sveta v Občinskem svetu Občine Sežana v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Sklep o začasnem financiranju občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2019 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Sežana v Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.za mandatno obdobje 2019 - 2023
 08.01 Sprejeti sklepi
 08.02 Izpis sklepov
 09.Zapisnik