grb Občina Sežana

Državni prostorski načrti na območju Občine Sežana

  •     Odlok o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto – Fernetiči (Uradni list SRS, št. 23/89), Uredba o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto – Fernetiči (Uradni list SRS, št. 23/89), na odseku Dane – Fernetiči od km 18,250 do km 23,060 (Uradni list RS, št. 73/94);
  •     Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (Uradni list RS, št. 43/05), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper (Uradni list RS, št. 59/14);
  •     Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje KOBILARNE LIPICA  - 1.del (Uradni list RS, št. 76/08);
  •     Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12).